Monthly archives: May 2014

نگاه در عکس

وجود نگاه در عکس از مهمترین المان های تصویر می باشد. این عکس یکی از عکس های مورد علاقه من می باشد که سادگی نگاه و عناصر موجود در این تصویر ارتباط مت[...]

عکس هایی که فراموش می شوند

بعد از یک روز عکاسی و تصویر برداری در حال جمع آوری تجهیزات و وسایل بودیم که با فضای بالا روبرو شدم تصمیم گرفتم که به عنوان آخرین عکس از این فضا هم ا[...]

عکس های خبری ماندگار

  یکی از بهترین نوع های عکاسی عروس و داماد مخصوصا در روز عروسی عکاسی خبری است که متاسفانه در بسیاری از موارد همکاران محترم با بی توجهی و یا [...]