عکس هایی که فراموش می شوند

عکس هایی که فراموش می شوند

بعد از یک روز عکاسی و تصویر برداری در حال جمع آوری تجهیزات و وسایل بودیم که با فضای بالا روبرو شدم تصمیم گرفتم که به عنوان آخرین عکس از این فضا هم استفاده کنم، با ابتدائی ترین چیدمان و نور از عروس و داماد خواستم خودشان را برای آخرین عکس آماده کنند و در آخر عکس بالا گرفته شد. که تبدیل به محبوب ترین عکس آن روز گردید. به این تصاویر اصطلاحا عکس هایی که فراموش می شوند می گویم

در واقع این شرایط در بسیاری از مواقع و برای خیلی از ما عکاسان اتفاق می افتد و متاسفانه بسیار ساده و بدون توجه از کنار آنها می گذریم. شاید کمی تامل و تفکر بیشتر در فضاهای اطراف ما را از انجام اشتباهاتی چنین باز دارد اما باور کنید حتی اگر بسیار خسته اید و شرایطتان هم کمی آشفته شده باز هم ارزش این را دارد که برای آخرین بار فضا های اطرافتان را دوباره بررسی کنید، سعی کنید این بار نوع دیدتان را تغییر دهید مطمئن باشید با گزینه های جدیدی روبرو خواهید شد

چندین گزینه ای که می توانند در جستجو های آخرتان مد نظرتان باشند ممکن است دیواری متفاوت، فضاهای بیرونی با زوایای متفاوت، سایه های درختان و یا ساختمان ها در آخر روز و هنگام غروب خورشید، چراق های خیابان و یا محوطه، تصاویر واید از کل محوطه یا ساختمان در هنگام غروب خورشید، کوچه ها و خیابان های مسیر برگشت که در هنگام رفت کمتر به آنها توجه کرده اید و ….. باشد. در واقع سعی کنید در هنگام برگشت و یا اتمام کار دوربین خود را در دسترس ترین مکان قرار دهید تا مطمئن شوید که هیچ تصویر مهم و جذابی را از دست نخواهید داد

بعد از یک روز عکاسی و تصویر برداری در حال جمع آوری تجهیزات و وسایل بودیم که با فضای بالا روبرو شدم تصمیم گرفتم که به عنوان آخرین عکس از این فضا هم استفاده کنم، با ابتدائی ترین چیدمان و نور از عروس و داماد خواستم خودشان را برای آخرین عکس آماده کنند و در آخر عکس بالا گرفته شد. که تبدیل به محبوب ترین عکس آن روز گردید

Leave a reply