نگاه در عکس

نگاه در عکس

وجود نگاه در عکس از مهمترین المان های تصویر می باشد. این عکس یکی از عکس های مورد علاقه من می باشد که سادگی نگاه و عناصر موجود در این تصویر ارتباط متفاوتی را با بیننده به وجود می آورد . برای ثبت یک نگاه کافیست آن را درک کنید و خود را مخاطب آن قرار دهید

فرم سیاه و سفید نیز کمکی برای عدم انحراف بیننده از نگاه می باشد که درباره تاثیرات این نوع عکاسی قبلا در این مقاله صحبت کرده ایم. المان های مفید برای این نوع عکاسی نیز در اینجا معرفی شده است. به خاطر داشته باشید که مهم ترین المان در عکاسی به نوعی چشم انسان است بنابراین نگاه در اولین رتبه از تاثیرات و المان ها قرار می گیرد

وجود نگاه در عکس از مهمترین المان های تصویر می باشد. این عکس یکی از عکس های مورد علاقه من می باشد سادگی نگاه و عناصر موجود در تصویر ارتباطی را با بیننده به وجود می آورد . برای ثبت یک نگاه کافیست آن را درک کنید و خود را مخاطب آن قرار دهید

Leave a reply