Tags archives: آتلیه-عکاسی

عکاسی کودک

در زیر نمونه ای را از عکاسی کودک این مجموعه مشاهده می کنید٫ این عکسها نیز در فضای باز و خارج از چهارچوب های معمول گرفته شده است [...]

کارهای صبح روز عروسی

جدا از تمام کارها و برنامه هایتان کارهایی ساده هستند که گاه انجام آنها فراموش می شود. در ادامه به کارهای صبح عروسی خواهیم پرداخت٫ کارهایی ساده که در[...]