Tags archives: تجهیزات-عکاسی

نگاه در عکس

وجود نگاه در عکس از مهمترین المان های تصویر می باشد. این عکس یکی از عکس های مورد علاقه من می باشد که سادگی نگاه و عناصر موجود در این تصویر ارتباط مت[...]

عکس هایی که فراموش می شوند

بعد از یک روز عکاسی و تصویر برداری در حال جمع آوری تجهیزات و وسایل بودیم که با فضای بالا روبرو شدم تصمیم گرفتم که به عنوان آخرین عکس از این فضا هم ا[...]