Tags archives: عکاسی-خبرنگاری

عکس های خبری ماندگار

  یکی از بهترین نوع های عکاسی عروس و داماد مخصوصا در روز عروسی عکاسی خبری است که متاسفانه در بسیاری از موارد همکاران محترم با بی توجهی و یا [...]

عکاسی عروس در هوای بارانی

با توجه به بارش های روز های گذشته تصمیم گرفتم مطلبی درباره عکاسی عروس در هوای بارانی به اشتراک بگذارم، بارش باران در کنار فضای رمانتیکی که ایجاد می کن[...]