Tags archives: عکاسی-در-فضای-باز

عکاسی کودک

در زیر نمونه ای را از عکاسی کودک این مجموعه مشاهده می کنید٫ این عکسها نیز در فضای باز و خارج از چهارچوب های معمول گرفته شده است [...]