Tags archives: عکاسی-ژورنالیستی

عکس های خبری ماندگار

  یکی از بهترین نوع های عکاسی عروس و داماد مخصوصا در روز عروسی عکاسی خبری است که متاسفانه در بسیاری از موارد همکاران محترم با بی توجهی و یا [...]