Tags archives: عکاس-حرفه-ای

نگاه در عکس

وجود نگاه در عکس از مهمترین المان های تصویر می باشد. این عکس یکی از عکس های مورد علاقه من می باشد که سادگی نگاه و عناصر موجود در این تصویر ارتباط مت[...]