Tags archives: عکاس-حرفه-ای

عکس هایی که فراموش می شوند

بعد از یک روز عکاسی و تصویر برداری در حال جمع آوری تجهیزات و وسایل بودیم که با فضای بالا روبرو شدم تصمیم گرفتم که به عنوان آخرین عکس از این فضا هم ا[...]

عکس پرتره ای حرفه ای بگیریم

عکس پرتره و عکاسی پرتره از پرطرفدارترین و به نوعی زیبا ترین ژانرهای عکاسی است. برای ثبت عکس هایی فوق العاده نیاز به رعایت کردن مواردی می باشد که سعی م[...]