Tags archives: پرتره

نگاه در عکس

وجود نگاه در عکس از مهمترین المان های تصویر می باشد. این عکس یکی از عکس های مورد علاقه من می باشد که سادگی نگاه و عناصر موجود در این تصویر ارتباط مت[...]

عکس پرتره ای حرفه ای بگیریم

عکس پرتره و عکاسی پرتره از پرطرفدارترین و به نوعی زیبا ترین ژانرهای عکاسی است. برای ثبت عکس هایی فوق العاده نیاز به رعایت کردن مواردی می باشد که سعی م[...]